– Bruk hel­ler søp­pel­dun­ken min

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­RIN MARGRETHE FIDJE

Jan Vi­dar Beste­land opp­ford­rer hunde­ei­ere til hel­ler å bru­ke hans søp­pel­dunk enn å la plast­po­ser med lort lig­ge igjen i grøf­ta.

– Jeg skjøn­ner ikke tanke­gan­gen bak å pluk­ke opp en hunde­drit i plast­pose, for så ba­re å kas­te den i vei­kan­ten, sier hunde­ei­er og tur­gåer Jan Vi­dar Beste­land.

Ons­dag send­te han et hjer­tens sukk til Fædre­lands­ven­nen etter at han nok en gang så seg nødt til å pluk­ke opp sorte po­ser med hun­de­lort på sin dag­li­ge tur med egen hund på No­de­land. Han pluk­ket 14 po­ser langs en snau kilo­me­ter i om­rå­det Sva­l­ås­vei­en.

– Jeg pluk­ker sta­dig sån­ne, og har holdt på med det i fle­re år. På run­den vi går på No­de­land er det to buss­buer med søp­pel­dun­ker man kan kas­te po­ser, sier han.

I ren frust­ra­sjon skrev han om for­søp­lin­gen på face­bo­ok, der han opp­ford­ret tur­gå­ere til hel­ler å bru­ke hans egen søp­pel­dunk i Sva­l­ås­vei­en enn å bru­ke grøf­ta. Han hå­per at hans lil­le ut­blås­ning kan være en vek­ker for dem som syn­der med eks­kre­men­te­ne.

– Vi har god plass til sån­ne po­ser i dun­ken vår, så ba­re kom. Jeg er ikke feilfri, men kas­ter ald­ri dritt­po­ser i grøf­ta, sier en opp­gitt Beste­land.

FOTO: JAN VI­DAR BESTE­LAND

På en én kilo­me­ter lan­ge strek­ning, pluk­ket Jan Vi­dar Beste­land opp fjor­ten plast­po­ser med hun­de­lort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.