Bil­brann på E 18 i går mor­ges

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Sjå­fø­ren var på vei øst­over da bi­len be­gyn­te å bren­ne i Ti­me­nes­bak­ken ons­dag mor­gen.

– Hva som star­tet bran­nen, er uvisst. Pa­trul­jen som var på ste­det har opp­lyst at det ser ut som om det star­tet å bren­ne bak i bi­len, sier ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Po­li­ti­et ble vars­let om bil­bran­nen i Ti­me­nes­bak­ken klok­ka 06.05.

Fem­ten mi­nut­ter se­ne­re had­de brann­ve­se­net kon­troll over flam­me­ne.

– Det var in­gen som ble ska­det, men bi­len er ikke i kjør­bar stand, sier Hy­berg.

Po­li­ti­et di­ri­ger­te tra­fik­ken for­bi ste­det i det ene fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.