FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fors­ker­sa­ken ved UIA

● Ha­mid Reza Karimi er iransk­født og var pro­fes­sor ved UIA fra 2010.

● Han ble ut­vist fra Nor­ge for­di PST men­te at han had­de bi­dratt til forsk­ning som det ki­ne­sis­ke for­sva­ret kun­ne ha nyt­te av.

● I til­legg til den­ne sa­ken, kom han også i søke­ly­set på grunn av en svært høy pro­duk­sjon av vi­ten­ska­pe­li­ge ar­tik­ler.

● Universitet i Ag­der sat­te i gang en grans­king av vi­ten­ska­pe­lig re­de­lig­het i forsk­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.