Mis­tet li­vet i front­kol­li­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En per­son om­kom i en front­kol­li­sjon mel­lom to per­son­bi­ler i Røy­ken i Bus­ke­rud i går etter­mid­dag. Ulyk­ken skjed­de i Gro­da­len ved Møl­la i Røy­ken. Til Dram­mens Ti­den­de opp­ly­ser po­li­ti­et at det var en fø­rer i hver av de to in­volver­te bi­le­ne. Bi­le­ne front­kol­li­der­te, og den ene hav­net i grøf­ta. År­sa­ken til ulyk­ken er ikke av­klart. Veg­ve­se­nets ulyk­kes­grup­pe un­der­sø­ker ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.