Skynd deg å be­kla­ge, Stø­re

Faedrelandsvennen - - MENING - JOSTEIN ANDREASSEN SØG­NE

Der­som det er slik at Jo­nas Gahr Stø­re har brukt ut­tryk­ket «ful­le sjø­fol­ks penge­bruk» på Aps lands­møte, så vil jeg sterkt an­be­fa­le ham å be­kla­ge hen­del­sen.

●● Det­te er uver­dig for en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat og kler en flott kar som ham vel­dig dår­lig. Jeg vil håpe det var en glipp. Våre sjø­folk har krav på stor re­spekt. De var de som stod for den størs­te og vik­tigs­te nors­ke inn­sat­sen for vår fri­het un­der kri­gen. Jeg min­ner om at i 2014 kå­ret VGS le­se­re sjø­fol­ke­ne, krigs­sei­ler­ne, som de vik­tigs­te nord­menn etter 1814. Skynd deg, Stø­re, å få det ut av ver­den!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.