On-li­ne hele ti­den

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● I en el­bil som e-golf er du skik­ke­lig on-li­ne på tur. I til­legg kan du bru­ke ut­valg­te ap­per på mo­bil­te­le­fo­nen ved hjelp av AppCon­nect-sys­te­met og be­tje­ne dem på be­rø­rings­skjer­men til infotain­ment­sys­te­met på midt­kon­sol­len.

Som eks­tra­ut­styr til 3-4000 får du også så­kalt Ac­ti­ve Info Dis- play med 12,3-tom­mers skjerm rett foran nesa på fø­re­ren. Her er nyt­tig in­for­ma­sjon, som tur­tel­ler, speedo­me­ter, kilo­me­ter­tel­ler og reise­rute, og du vel­ger selv hvor­dan in­for­ma­sjo­nen skal vi­ses. I na­vi­ga­sjons­mo­dus flyt­tes for ek­sem­pel speedo­me­te­ret og tur­tel­le­ren til si­den, slik at kar­tet får mer plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.