Vol­vo XC60 lad­bar hy­brid en «av­gifts­vin­ner»

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Vol­vo XC60 blir en skik­ke­lig av­gifts­vin­ner i Nor­ge.

Topp­mo­del­len, den lad­ba­re hy­bri­den T8 med 407 hk, pri­ses iføl­ge nett­ste­det bil­nor­ge. no til 690.000 kro­ner. Det­te er 143.000 kro­ner bil­li­ge­re enn store­bror XC90 og 60.000 kro­ner un­der da­gens mest mo­tor­ster­ke XC60. I til­legg har den 100 eks­tra heste­kref­ter.

– Vi reg­ner med at 80 pro­sent av kun­de­ne vel­ger lade­hy­bri­den, sier di­rek­tør for Vol­vo Cars Norgw, Øystein Her­land, til nett­ste­det. Pro­duk­sjo­nen har al­le­re­de star­tet, og de før- ste bi­le­ne ven­tes til Nor­ge før som­mer­fe­rien.

Iføl­ge nett­ste­det mo­tor.no har 1200 nord­menn kjøpt nye Vol­vo XC60 før de har sett el­ler prøvekjørt bi­len. I Nor­ge kos­ter den bil­ligs­te ben­sin-ut­ga­ven med fire­hjuls­trekk og auto­mat­gir 734.900 kro­ner. I Sve­ri­ge kos­ter den sam­me bi­len 422.900 svens­ke kro­ner (om­lag 402.000 nors­ke). En del av for­kla­rin­gen lig­ger i de nors­ke ny­bil­av­gif­te­ne, Sve­ri­ge har ikke sli­ke.

FOTO: VOL­VO CARS

Nye Vol­vo XC60 er snart klar for le­ve­ring i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.