Mer­ce­des med elek­trisk sat­sing

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Tid­li­ge­re har Mer­ce­des lo­vet ti rene el­bi­ler in­nen 2025. Nå inn­ser den tys­ke bil­gi­gan­ten at tem­po­et må opp, og har frem­skyn­det må­let med tre år til 2022. Iføl­ge nett­ste­det bil­nor­ge.no ut­tal­te styre­for­mann Man­fred Bisch­off på Daim­lers ge­ne­ral­for­sam­ling ny­lig at Mer­ce­des skal være i front på snu­ope­ra­sjo­nen in­nen bil­in­du­stri­en. Mer­ce­des har i dag kun en ren el­bil ba­sert på B-se­ri­en. En elek­trisk suv på stør­rel­se med GLC er plan­lagt lan­sert i 2018.

ARKIVFOTO: TOR MJAALAND

Mer­ce­des B-klas­se Elect­ric Dri­ve er så langt den enes­te rene el­bi­len fra Mer­ce­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.