Vol­vo skal byg­ge el­bi­ler i Ki­na

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Men Vol­vo job­ber også med hele­lek­trris­ke bi­ler. Nett­ste­det broom.no vi­ser til bran­sje-nett­ste­det Auto­mo­ti­ve News som igjen si­te­rer kil­der i Ki­na som sier at den førs­te el­bi­len fra Vol­vo skal pro­du­se­res i Ki­na, og eks­por­te­res der­fra til en rek­ke markeder. Bi­len skal byg­ges på den helt nye Cma-platt­for­men som Vol­vo har la­get i sam­ar­beid med Geely. Alle mind­re Vol­vo-mo­del­ler fram­over skal byg­ges på den­ne. Geely skal også bru­ke den, blant an­net til sitt helt nye mer­ke, Lynk & Co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.