10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. APRIL 2007

● Ka­nal­byen på Od­der­øya skal gjø­re Kris­tian­sand in­ter­na­sjo­nalt kjent. Den nye by­de­len skal få 640 bo­li­ger, om­gitt av vann, men uten en enes­te bil i ga­te­ne. Hele 2000 men­nes­ker skal flyt­te inn i Ka­nal­byen, som har fått det­te nav­net for­di den er om om­gitt av vann. – Vi skal lage den by­de­len som gjør at folk i Euro­pa vil kom­me til Kris­tian­sand for å se, er­klæ­rer havne­di­rek­tør Stein E. Haar­tveit ube­skjed dent, og ikke lite stolt. Det er ikke småt­te te­ri­er Kris­tian­sand Havn for førs­te gang pr pre­sen­te­rer for Fædre­lands­ven­nen på ei­end en­dom­men i for­len­gel­se av Fiske­bryg­ga, det n nye tea­ter-og kon­sert­huset Kil­den og den vak­rev si­lo­en. Yt­terst kom­mer «de tre søst­re» søst­re», tre blok­ker i hele 14 eta­sjers høy­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.