50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. APRIL 1967

● Start holdt mål­fest mot Donn un­der Sta­dion-åp­nin­gen i går og vant 10 - 0 etter å ha le­det 2 - 0 ved halv­tid. Der­med har gul­trøy­ene pres­tert å sco­re 36 mål på de seks tre­nings­kam­pe­ne hit­til i vår. Mot­stan­den har ikke vært den bes­te i alle kam­pe­ne, men det er in­gen tvil om at la­get er mer ef­fek­tivt enn vi har sett tid­li­ge­re. Den ve­sent­ligs­te år­sa­ken til det­te er Odd Fri­vold som spil­ler på stor­spil­ler­nes stren­ger. 19-årin­gen har ty­de­lig­vis be­stemt seg for å gjø­re det sto­re i år, og det t hyg­ge­ligs­te er at mål­grisk­he­ten ikke­ke går ut over lag­spil­let. El­lers er det hy­gyg­ge­lig å se at en an­nen av fjor­årets junionio­rer, Thor Hel­ge Stens­land, ut­vik­ler seg i rik­tig ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.