25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. APRIL 1992

● Et ned­lagt bil­verk­sted skal nå bli et alle ti­ders ak­ti­vi­tets­hus for Ven­ne­sla-ung­dom­men. Om et par ukers tid åp­nes por­te­ne for ung­dom­mens eget «mek­ke-verk­sted» på Vike­land. Bak pro­sjek­tet står mo­tor­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne NAF og MA, samt ung­doms­eta­ten i Ven­ne­sla. De to or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne skal stil­le med voks­ne le­de­re to kvel­der i uka. Det er tre kjen­te pen­sjo­nis­ter som har sagt seg vil­li­ge til å gjø­re en inn­sats for ung­dom­men i Ven­ne­sla. Tid­li­ge­re po­liti­mann Klem­met Fidje, pen­sjo­nert brann­mes­ter Yng­var Hø­ge­li fra Kris­tian­sand on den pen­sjo­ner­te kjør re­læ­re­ren Gun­nuf Baardsen ser fram t til å ta fatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.