FAK­TA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ral­ly Sør­land

● Ble ar­ran­gert i Kris­tian­sand førs­te gang i 1952, og var­te til 1971. Etter et langt opp­hold har lø­pet hatt base Man­dal år­lig fra 2003–2013.

● Som del av job­ben med å vi­dere­ut­vik­le lø­pet og spor­ten ble det be­slut­tet å flyt­te lø­pet «hjem» igjen til Kris­tian­sand fra 2014-se­son­gen.

● Vin­ne­re de tre sis­te åre­ne lø­pet har vært i Kris­tian­sand er Mads Øst­berg (2016), Ey­vind Bry­nild­sen (2015) og Frank To­re Lar­sen (2014).

● Ar­ran­gør av Ral­ly Sør­land er Kris­tian­sand Auto­mo­bil­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.