Heia Sa­na!

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - EVA MYKLE­BUST

Ah, en­de­lig er «Skam» til­ba­ke. Det har vært et sant tom­rom i må­ne­de­ne det tok å ven­te på se­song 4. Men så er det litt slit­somt også. For nå er det til­ba­ke til å tryk­ke re­fresh på Skam-si­den fle­re gan­ger dag­lig igjen. Og nei, det er ikke snakk om å ven­te til de fer­dig­klip­pe­de epi­so­de­ne som kan strøm­mes en gang i uka. Sa­na ble som man­ge håp­te på den­ne se­son­gens ho­ved­per­son. Det har be­gynt lo­ven­de. Al­le­re­de har hun gitt oss et bed­re inn­blikk i li­vet til en mus­limsk ten­årings­jen­te som le­ver i to kul­tu­rer. Jeg gle­der meg til fort­set­tel­sen. Det blir sik­kert like episk som Isak + Even.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.