Pro­stata­kreft

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KIL­DE: PROSTATAKREFTFORENINGEN

● Pro­stata­kreft er kreft i blære­hals­kjer­te­len og er den hyp­pigs­te kreft­for­men blant menn.

● Pro­stata­kreft ram­mer over 4900 menn hvert år.

● Hyp­pig­he­ten sti­ger med al­de­ren og fore­kom­mer sjel­den blant menn un­der 50 år.

● Det er fort­satt uklart hvor­for pro­stata­kreft opp­står. Al­der og arv, hor­mo­ner, mil­jø og livs­stil ser imid­ler­tid ut til å være av be­tyd­ning for ut­vik­ling av syk­dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.