Be­tong­bil vel­tet i Hø­våg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE, JAN ODD­VAR EIDE

Hø­våg­vei­en var stengt en kort pe­rio­de ons­dag etter­mid­dag da en vel­tet be­tong­bil måt­te ber­ges opp fra grøf­ta.

Ope­ra­sjons­le­der Ey­vind For­mo i Ag­der po­liti­dis­trikt opp­lys­te at be­tong­bi­len skal ha vel­tet ons­dag mor­gen, men at po­li­ti­et ikke ble vars­let før i 14-ti­den.

Vei­en ble stengt en pe­rio­de mens ar­bei­det med å få bi­len på rett kjøl holdt på. Han kjen­ner ikke til om sjå­fø­ren av bi­len har på­dratt seg noen ska­der i for­bin­del­se med vel­ten.

Etter det Fædre­lands­ven­nens fotograf fikk opp­lyst på ste­det, vel­tet be­tong­bi­len da den skul­le pas­se­re et an­net stør­re kjøre­tøy på den sma­le vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.