FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

62 år

Nils Kjel­le­vik, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te pap­pa, mann og svi­ger­far i dag! Hå­per du får en fin dag. Da­gen fei­res på tur i bo­bi­len, med nesa mot vest­lan­det. Kos deg en haug. Vi er SÅ glad i deg! Klem fra dine seks.

2 år

Kas­per Gje­rald, Vennesla. Kas­per Gje­rald fyl­ler 2 år i 28. april. Du er en skjønn gutt som sprer mye gle­de. Vi er så glad i deg. Burs­dags­klem fra mor­mor og bes­ten.

11 år

Ma­ria Gaude­stad, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår flot­te Ma­ria Gaude­stad fra Flek­ker­øy som blir 11 år i dag fre­dag 28. april! Vi er så stol­te og vi dig­ger deg! Klem fra Mil­le, Mag­nus, mam­ma og pap­pa

9 år

Gunhild Andrea Gun­der­sen Strøm­me, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Gunhild som fyl­ler 9 år i dag. Hå­per da­gen blir su­per. Gle­der oss til å fei­re deg. Du er ei krea­tiv og sprud­len­de jen­te som vi dig­ger. Burs­dags­klem­mer fra Ma­rie, Andreas, mam­ma og pap­pa

5 år

So­fia An­der­sen, Kris­tian­sand. Hipp, hipp, hur­ra for gull­jen­ta So­fia som fyl­ler 5 år! Vi er gla­de i deg! Klem­mer fra Sel­ma, mam­ma og pap­pa.

4 år

Sond­re Slaugh­ter Kjell­saas, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år fre­dag den 28. april. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

2 år

Kas­per. Hur­ra for lu­rin­gen vår, Kas­per som fyl­ler 2 år, 28.april! Du er en skik­ke­lig glad­laks & blid­fis. Vi dig­ger deg, lille­mann! Man­ge klem­mer fra pap­pa, mam­ma, Ka­ja Mathea & Kris­ti­an Gje­rald

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.