25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. APRI APRIL 1992 ●

Fram med fem­me­ren! Fra i mor­gen tidl tid­lig må alle bi­lis­ter be­ta­le for å kom­me til Kris­tian­sand langs E 18. Bom­sta­sjo­ne­ne ved Fal­con­brid­ge og på Bjørn­dals­s­let­ta åp­ner kl. 06.00 pre­sis. En ar­beids­stokk på 18 har gått på ku kurs for å lære hvor­dan tak­le krangle­fan fan­ter og som­le­kop­per. De åtte kvin­ne­ne og ti men­ne­ne er pluk­ket ut blant 700 sø­ker sø­ke­re. 14-15.000 bil­ei­ere har be­nyt­tet seg av til­bu til­bu­det om års­kort til ra­batt-pris. De al­ler fles­te gjo gjor­de det i sis­te li­ten fre­dag, mens det ennå varm­var mu­lig å få ra­batt. Uten be­talt abon­ne­ment, blir d det en fem­mer per pas­se­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.