10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28.APRIL 2007

● Nest etter Vm-gull i Ja­pan er det 93,099 me­ter og andre­plass på ver­dens­sta­ti­stik­ken n gjen­nom ti­de­ne som står i ho­det på Andreas Thor­kild­sen (25) i år. – Det er bare halv­an­nen me­ter som skil­ler fra min re­kord til jeg er num­mer to på sta­ti­stik­ken over ver­dens lengs­te kast. Med d maks klaff, skal den leng­den være in­nen en rekke­vid­de, sier Andreas Thor­kild­sen n til Fædre­lands­ven­nen. Leng­den han sik­ter er til til­hø­rer fins­ke Aki Par­viai­nen, som i 1999-se99-se­son­gen opp­nåd­de 93,09 me­ter. Kun Jan Ze­lez­nys 98,48 me­ter for 11 år si­den er len­ger. ger. Selv er Thor­kild­sen num­mer seks i ver­denn med sitt lengste­kast på 91,59 me­ter på Bis­lett i fjor. VM­gull i Osaka i Ja­pan i må­neds­skif­tet au­gust-sep­tem­ber er Thor­kild­sens sto­re mål den­ne ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.