QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Al­li­an­ce Star Aj­kic Leo kapp­ro­ings­båt en på Styr­mann Ber­gen I Sol­berg) Tri­ne hun het da( Hat­te­stad Tri­ne Na­sa­ret Heim­dall luft­havn Ber­le­våg Til kjeg­ler 10 Pro­du­cers” The”

1. Hvil­ken mu­si­kal av Mel Brooks er ba­sert på en film fra 1968 med sam­me navn?

2. Hvor man­ge kjeg­ler be­nyt­tes i bow­ling?

3. Hvor er du på vei hvis fly­plass­ko­den på kof­fer­ten din er BVG?

4. Hva het gu­de­nes vok­ter i nor­røn my­to­lo­gi, han som blå­ser i sin lur foran Ragnarok?

5. Hvil­ken by var Je­sus’ hjem­by?

6. Hvil­ken norsk, kvin­ne­lig idretts­ut­øver ble feil­ak­tig mis­tenkt for do­ping un­der Europa­cu­pen i Brussel i 1989, men fri­kjent fem må­ne­der se­ne­re?

7. Hvor kom­mer den krist­ne avi­sa Da­gen ut?

8. Hva er en cox?

9. Hvem var «ty­pen til» en rek­ke nors­ke kjen­diskvin­ner på NRK3 den førs­te se­son­gen, vår­en 2013?

10. Hva he­ter ver­dens førs­te glo­ba­le luft­farts­al­li­an­se, med med­lem­mer som SAS, Luft­han­sa, Uni­ted Air­li­nes og Thai Air­ways?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.