Mer av alt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

HIP HOP Drake

«Mo­re Li­fe»

(Cash Mo­ney/uni­ver­sal Music) 4

Drake er ute med det han selv be­skri­ver som en ”play­list” med navn «Mo­re Li­fe». He­le 22 spor har fått plass i en sær­de­les ek­lek­tisk blan­ding av lå­ter. Det er vans­ke­lig å fin­ne en rød tråd her, men kva­li­te­ten har hel­dig­vis gått be­trak­te­lig opp i for­hold til for­gjen­ge­ren «Views».

Det he­le åp­ner med Chip­munk-soul i ek­te Ka­nye West-stil før det drop­per ned i moll­stem­te og tun­ge beats. Sam­men med rap­pe­ren Giggs går han inn i UK gri­me før lå­ten «Pas­sion­fruit» føl­ger opp med pop og ele­men­ter fra house. Vi får en smak av sør­afri­kansk house på lå­ten «Get It To­get­her» og ca­ribbean dan­ce­hall med lå­ten «Blem». Vi har ikke kom­met halv­veis i spille­lis­ten og sjan­ger­lis­ten har blitt lang.

Det er fle­re lå­ter her som godt kun­ne blitt drop­pet, men noen er blant Dra­kes bes­te. Samp­ha bi­drar på den fø­lel­ses­mes­si­ge, alt­opp­slu­ken­de og re­pe­ti­ti­ve lå­ten «4422» og Ka­nye West er å høre på «Glow» som run­des av med Earth Wind and Fire.

«I was an ang­ry youth when I was wri­tin Views, Saw a side of my­self that I just ne­ver knew», rap­per han un­der sis­te låt «Do Not Dis­turb». Hel­dig­vis le­ve­rer han ad­skil­lig bed­re med den­ne spille­lis­ten, som både byr på eks­tre­me va­ria­sjo­ner, over­ras­kel­ser og en mind­re selv­sen­trert Drake.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.