Nå blir det var­me­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HEN­RIK IHME, MAG­NUS NØDLAND SKOGEDAL

Me­teoro­lo­ge­ne lo­ver at det nå har snødd fra seg på Sør­lan­det. Vår­en kom­mer!

– Etter en kald natt, blir res­ten av hel­ga blir bra. Tem­pe­ra­tu­ren vil sti­ge og sti­ge. Det ser ut til å bli en kjempe­fin helg, sier vakt­ha­ven­de me­teoro­log Ine-the­re­se Pedersen ved Me­teoro­lo­gisk insti­tutt.

Me­teoro­lo­gisk insti­tutt send­te i går ut et obs-var­sel om lo­kalt vans­ke­li­ge kjøre­for­hold for lands­de­len i går kveld og med snø­ren­se ned mot 100-300 me­ter over ha­vet natt til lør­dag. Det ble også ad­vart om glat­te vei­er.

– I Aust-ag­der var det slapse­føre langs kys­ten og snø­føre inn­over i lan­det. Som­mer­dekk er in­gen god kom­bi­na­sjon med det­te fø­ret, og folk må kjø­re for­sik­tig, sa tra­fikk­ope­ra­tør Stian Mol­te- berg i går for­mid­dag.

Ser man på lang­tids­var­se­let på yr.no, kan man se vars­le­de tem­pe­ra­tu­rer på opp­til 15 gra­der, og sol i lan­ge ba­ner.

Tem­pe­ra­tu­re­ne vil be­gyn­ne å sti­ge merk­bart fra tirs­dag av.

– Det blir flott å gå i 1. mai­tog, og høy­tryk­ket som byg­ger seg opp, vil gi fint vær i lang tid. Tem­pe­ra­tu­re­ne vil sti­ge og sti­ge, og man kan minst ven­te seg to­sif­re­de tall på tem­pe­ra­tu­ren, sier me­teoro­lo­gen.

Ruske­væ­ret med snø i luf­ta som har vært det sis­te døg­net, sier me­teoro­lo­gen at ikke er uvan­lig i april.

– Det er ikke unor­malt at vi får en sis­te krampe­trek­ning med snø i slut­ten av april før vi blir kvitt det. Nå kan jeg ikke se noe på lang­tids­pro­gno­se­ne som in­di­ke­rer mer snø i Kris­tian­sand. Det kan fort bli 14–15 gra­der, det blir sol fra sky­fri him­mel, og med lite vind så vil det bli varmt, sier me­teoro­lo­gen.

IL­LUST­RA­SJONS­FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Høy­tryk­ket som byg­ger seg opp, vil gi fint vær i lang tid fram­over, iføl­ge vakt­ha­ven­de me­teoro­log Ine-the­re­se Pedersen ved Me­teoro­lo­gisk insti­tutt .

FOTO: SVEIN OSE

Bil­det vi­ser nes­ten 20 centi­me­ter snø på Byg­lands­fjord i går. Til uka kom­mer so­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.