Per­son­bil og buss kol­li­der­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EIDE

Klok­ken halv tre fre­dag etter­mid­dag kol­li­der­te en bil og en buss i Kvad­ra­tu­ren.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om kol­li­sjo­nen klok­ken 14.36. En bil kom kjø­ren­de ut i Toll­bod­gata fra Hol­bergs­gate, og kol­li­der­te med en buss som kom fra venst­re.

– Det er ikke meldt om per­son­ska­de, opp­lys­te po­li­ti­et fra åste­det.

– Det kan vir­ke som et brudd på vike­plik­ten, sier ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne.

Det var i går etter­mid­dag ikke tatt stil­ling til om det­te hjem­ler et fø­rer­kort­be­slag. – Det vik­tigs­te i førs­te om­gang er at in­gen er ska­det, sa ope­ra­sjons­le­de­ren.

FOTO: 03811-TIPSER

Den­ne per­son­bi­len kol­li­der­te med en buss i krys­set Hol­bergs­gate-toll­bod­gata fre­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.