Brann­ve­se­net ryk­ket ut til tørr­ko­king

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

Det ble meldt om røyk­ut­vik­ling fra en bo­lig i Aren­dal tors­dag kveld.

110 Ag­der meld­te om hen­del­sen klok­ka 18.06. Røy­ken kom fra en bo­lig i Hei­da­len. Mann­ska­per fra Øst­re Ag­der brann­ve­sen og and­re nød­eta­ter ble sendt til ste­det.

Det vis­te seg å være tørr­ko­king på en kom­fyr som var år­sa­ken til røyk­ut­vik­lin­gen. Hei­da­len lig­ger mel­lom Aren­dal sen­trum og Stoa.

FOTO: ER­NEST BOSWARA

Brann­ve­se­net ryk­ket ut til den­ne bo­li­gen i Hei­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.