FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ås­hild Bruun-gun­der­sen

● Fra Aren­dal, 30 år, gift, to døt­re på ti og to år.

● Ut­dan­net in­ge­ni­ør fra UIA i 2010, tid­li­ge­re an­satt i Sta­tens veg­ve­sen, nå i Nye Vei­er der hun ar­bei­der med ny E 18 Aren­dal - Tvede­strand

● Fpu-for­mann i Aust-ag­der fra 2005-2009, by­styre­med­lem i Aren­dal si­den 2007.

● Vara­re­pre­sen­tant til Stor­tin­get 2009-2013.

● 1. kan­di­dat til Stor­tin­get for Aust-ag­der Frp ved val­get i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.