25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. APR APRIL 1992

15 de­mon­stran­ter fra Na­tur og Ung­do dom len­ket seg sam­men i vei­ba­nen da bom­sta­sjo­nen på Bjørn­dals­s­let­ta ble åp­net.de­mon­stran­te­ne satt sam­men­len­ket mens de rop­te slago ord mot bom­penge­ord­nin­gen. Fire av m miljø­for­kjem­per­ne ble lagt i bak­ken, fikk på seg hånd­jern og ble bå­ret inn i po­li­ti po­liti­bi­le­ne. El­lers for­løp bom-åp­nin­gen uten p prak­tis­ke pro­ble­mer. Men ord­fø­rer Bjørg Wal­le­vikW ut­tryk­te in­gen en­tu­si­as­me da hun er­klæ er­klær­te an­leg­get for åpent. – Det er løgn å si at dett det­te er en gle­dens dag for en ord­fø­rer, sa Wal­le­vik. En gle­dens dag blir det først når den nye Varodd­bro Varodd­broa er fer­dig og bom­sta­sjo­ne­ne fjer­net. ● ●

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.