10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. APRIL 2007

●● Nok en gang stjal gress­mat­ta opp­merk­som­he­ten rk­som­he­ten på Sør are­na. Nå kre­ver Start opp­vask­møte,møte, og nytt gress­tep­pe skal vur­de­res. – Vi må ha en gress­mat­te som til­la­ter å spil­le fot­ball når vi trek­ker over 10.000 til­skue­re. Slik gres­set er nå, går det ut over to­tal­pro­duk­tet vårt, sier en krys­tall­klar sports- og medie­di­rek­tør i Start, Svein n Mat­hi­sen til Fædre­lands­ven­nen. Gresss­mat­ta på Sør are­na ble nok en gang of­fer ffer for slakt etter Starts and­re hjemme­kamp. mp. Spil­le­re, le­de­re og tre­ne­re had­de alt an­net enn po­si­tivt å si om un­der­la­get, som krøl­let seg opp i nes­ten hver enes­te du­ell. – De som har an­sva­ret, bør se seg selv i spei­let. Det er en skan­da­le, sier Alex Va­len­cia som «spant» nt» opp og ned på Starts høyre­kant i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.