Ous­torp fer­dig i Glass­ver­ket

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Geir Ous­torp har gitt be­skjed om at han ikke fort­set­ter som tre­ner for Glass­ver­kets hånd­ball­jen­ter. Glass­ver­ket sli­ter med an­strengt øko­no­mi, og både spil­le­re og tre­ne­re ble fri­stilt etter se­song­slutt. Mang­len­de ka­pi­tal er år­sa­ken til at Ous­torp gir seg som tre­ner i klub­ben i den­ne om­gang, mel­der Dram­mens Ti­den­de. Geir Ous­torp be­kref­tet be­slut­nin­gen da spil­ler­grup­pen opp­sum­mer­te og sat­te slutt­strek for se­son­gen tors­dag kveld. Klub­ben har hatt en sterk se­song med blant an­net bronse­me­dal­je i se­ri­en og spill i Euro­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.