Vi­pers’ krav til seg selv

Faedrelandsvennen - - SPORT -

● skal ha en spil­ler­stall for som skal og job­be å opp­nå klub­ben hardt og la­gets mål­set­nin­ger.

● skal ha en spil­ler­stall til som for­står hva som for at vi skal lyk­kes skal (del­mål, ho­ved­mål)

● skal ha en spil­ler­stall kul­tu­ren som skal byg­ge den over tid. ret­te

● øns­ker en spil­ler­stall reg­ler som re­spek­te­rer som blir satt de og vi­ser lo­ja­li­tet over­for

● skal ha en spil­ler­stall dem. at som har en for­stå­el­se vi er uli­ke, det vil si for

● skal ha en spil­ler­stall gode som gle­der seg over pre­sta­sjo­ner inn­ad i la­get.

● skal byg­ge opp en ind­re jus­tis som skal unik. Alle skal «eie bli » la­get.

Dis­se pre­sen­ter­te

Ken­neth Gab­ri­el­sen før se­son­gen. Alle «vi

» mer­ket med fet skrift.

Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

gjen­si­dig re­spekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.