539

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

TIL­SKUE­RE

var gjen­nom­snitt­lig til­skuer­tall i 1. run­de i fot­ball-nm, som ble av­vik­let den­ne uka. Rundt 35.000 pub­li­kum­me­re møt­te opp for å over­være de 64 kam­pe­ne i fot­ball­cu­pens 1. run­de den­ne uken. Fot­ball­for­bun­det er bruk­bart for­nøyd. Gran ble pub­li­kums­vin­ne­ren. 3112 per­soner var inn­om sta­dion­por­te­ne for å se 4. di­vi­sjons­la­get tape 0-8 for Vå­ler­en­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.