Å løpe er en vi­ten­skap.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ANET­TE OS

Alt hand­ler om å fin­ne rett tem­po. Det bes­te er å hol­de jevn fart helt til mål, uten å gå på en smell. Det hø­res lett ut, men er det ikke. For å kla­re Ter­reng­ka­ru­sel­len, leg­ger jeg meg hakk i hæl på en ut­valgt rygg. Men ryg­ger er lune­ful­le. Det som be­gyn­te som en god rygg kan bli dår­lig, og en dår­lig rygg kan bli god. Noen gan­ger løper de nem­lig for raskt (svært ofte) og noen gan­ger løper de for seint (svært sjel­den). Det gjel­der å sat­se rik­tig. Når man ikke er i topp­form, gjel­der det å ikke hol­de på en for rask rygg for len­ge. Husk å ikke gi ryg­ge­ne til­freds­stil­lel­sen av å høre deg sli­te. Slipp ryg­gen, for å ikke tape for mye an­sikt. Så fin­ner du en ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.