Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Vin­ner Start topp­kam­pen i Bodø?

● Klok­ka 19.00 i kveld spil­ler opp­rykk­s­fa­vo­rit­te­ne Bodø/glimt og Start på Asp­myra. Følg kam­pen di­rek­te og chat med vår re­por­ter på fvn.no.

Se de spek­ta­ku­læ­re sve­ve­ne

● Barn og voks­ne lot seg fris­te av pre­mi­er for 50.000 kro­ner da de prøv­de å kom­me seg over van­net ne­derst i al­pin­bak­ken på Hov­den den­ne hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.