Kas­tet ut fra Dyre­par­ken natt til 1. mai

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Fem unge menn var ute på rø­ver­stre­ker i Kristiansand Dyre­park.

Po­li­ti­et ryk­ket ut litt etter klok­ka 01.00 natt til 1. mai.

– Vi fikk mel­ding fra Secu­ri­tas om at de had­de kas­tet vekk tre per­soner fra Dyre­par­ken, og at det var to igjen der in­ne. Der­et­ter dro po­li­ti­et ut og fikk kon­troll på fem per­soner til sam­men, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Klau­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.

De fem men­ne­ne i al­de­ren 17– 21 år had­de hop­pet over gjer­det i om­rå­det ved ho­ved­inn­gan­gen nær Dyre­par­ken Ho­tell, også kalt Noas Ark.

– Det er uvisst hva de har gjort der in­ne. Vi har skre­vet et no­tat til Dyre­par­ken hvis de øns­ker å an­mel­de for­hol­det, sier Klau­sen, som kon­sta­te­rer at det er svært sjel­den ubud­ne gjes­ter for­sø­ker å ta seg inn på den­ne må­ten, på den­ne ti­den av døg­net.

Det er nok of­te­re at dyr for­sø­ker å sni­ke seg ut av inn­heg­nin­gen, enn at men­nes­ker sni­ker seg inn.

Alle fem ka­re­ne er hjemme­hø­ren­de på by­ens vest­side.

FOTO: ARKIVFOTO

Det var i om­rå­det her ved Dyre­par­ken Ho­tell og ho­ved­inn­gan­gen at men­ne­ne had­de hop­pet over gjer­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.