Norsk olje­platt­form krev­de seks liv

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Seks per­soner om­kom og 22 ble skadd da en kran vel­tet un­der byg­gin­gen av en norsk olje­platt­form i Sør-ko­rea 1. mai, mel­der sør­kore­ans­ke medi­er.

Platt­for­men byg­ges for sel­ska­pet To­tal E & P på verf­tet Sam­sung He­avy In­dustry på øya Geoje.

Fle­re per­soner ble fan­get un- der den sto­re kra­nen, som vei­de 32 tonn, iføl­ge The Ko­rea Ti­mes.

Sel­ska­pets norske kom­mu­ni­ka­sjons­sjef, Leif Ha­rald Hal­vor­sen, be­kref­ter ulyk­ken. – Vi vet frem­de­les vel­dig lite, men jobber med å få over­sikt, sier han til VG.

I en presse­mel­ding skri­ver sel­ska­pet at ulyk­ken skjed­de i til­knyt­ning til byg­gin­gen av Mar­tin Lin­ge-mo­du­ler. In­gen fra To­tals pro­sjekt­or­ga­ni­sa­sjon er blant de om­kom­ne el­ler skad­de.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.