Minst 27 skadd på fly­tu­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Minst 27 per­soner ble skadd da et Aero­flot-fly fra Mosk­va hav­net i al­vor­lig tur­bu­lens un­der en fly­ving til Bangkok man­dag, opp­ly­ser det rus­sis­ke fly­sel­ska­pet.

– De skad­de har fått man­ge brudd. Det er rus­se­re og ut­len­din­ger blant dem, sier Vla­di­mir Sos­nov fra den rus­sis­ke am­bas- sa­den i Bangkok til ny­hets­by­rå­et Tass.

Se­ne­re ble det klart at det var 24 rus­se­re og tre thai­len­de­re blant de skad­de.

Over 300 pas­sa­sje­rer var om­bord i fly­et, en Boeing 777, som hav­net i en luft­lom­me 40 mi­nut­ter før lan­ding i Bangkok. Det an­tas at de som ble skadd, ikke satt i se­te­ne sine, even­tu­elt ikke had­de på seg sik­ker­hets­bel­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.