Skjøt mot burs­dags­sel­skap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Et burs­dags­sel­skap ved et svømme­bas­seng i San Diego end­te i tra­ge­die da en mann be­gyn­te å sky­te mot fest­del­ta­ker­ne fra sin egen bal­kong. Sju ble truf­fet.

En kvin­ne døde av skudd­ska­de­ne, mens seks ble så­ret, fle­re av dem kri­tisk.

Seks av of­re­ne var afro­ame­ri- ka­ne­re, fire kvin­ner og to menn, mens den sju­en­de, en mann, had­de la­tin­ame­ri­kansk bak­grunn.

Den mis­tenk­te gjer­nings­man­nen, en hvit 49-åring, ble skutt og drept av po­li­ti­et, som an­kom ste­det med he­li­kop­ter, opp­ly­ser po­liti­sjef Shel­ley Zim­mer­mann. Mo­ti­vet for ugjer­nin­gen er ikke kjent.

Svømme­bas­sen­get lå i et lei­lig­hets­kom­pleks, og po­li­ti­et an­tar at gjer­nings­man­nen selv bod­de der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.