Takk til Odd Salvesen

Faedrelandsvennen - - MENING - SØREN BRANDSNES

En takk til Odd Salvesen for ar­tik­ke­len der han kri­ti­ser­te Jo­nas Gahr Stø­re for at han sa ”Er­na Sol­berg bruker and­res pen­ger som ful­le sjø­folk”.

●● Det er mer­ke­lig at oppe­gå­en­de og sko­ler­te men­nes­ker bruker et slikt ned­set­ten­de ut­trykk i dag. Det stam­mer vel fra en tid da sjø­folk var lite vel­sett. Had­de en ung­dom gjort noe galt, kun­ne han ri­si­ke­re å bli dømt til å måt­te rei­se til sjøs.

Sjø­manns­yr­ket er et spe­si­elt yrke. Selv seil­te jeg med tank­skip un­der kri­gen. Det kun­ne være en til to da­ger på las­te- og losse­plass mel­lom uker i kon­voi­sei­las med fare for å bli sen­ket. Vi gjor­de job­ben vår.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.