Mjå­vann In­du­stri­park ble til Hol­ly­wood­film­sett

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

Det ble en eks­plo­siv af­fæ­re da Ida Eline Nil­sen (16) og Mat­hias Nord­fjord (17) fikk være ac­tion­hel­ter for en dag un­der Sør­norsk film­sen­ters Ac­tion Camp.

– Jeg kjen­te både tryk­ket og var­men i ryg­gen fra eks­plo­sjo­nen, så det var en hef­tig opp­le­vel­se å spil­le inn den­ne sce­nen! Sam­ti­dig føl­te jeg meg også trygg, sier work­shop-del­ta­ker Ida Eline Nil­sen (16), som var en av de sju ung­dom­me­ne som del­tok på Ac­tion Camp.

Den ac­tion­fyl­te da­gen ble ar­ran­gert av Sør­norsk Film­sen­ter og Sam­sen Kul­tur­hus, og var også en del av Barne­film­fes­ti­va­lens pro­gram. På me­ny­en sto opp­læ­ring i alt fra py­ro­tek­nikk til stunt, og film­tek­nikk både foran og bak ka­me­ra.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Mat­hias Nord­fjord (17) og Ida Eline Nil­sen (16) fikk en opp­le­vel­se de seint vil glem­me un­der Sør­norsk film­sen­ters «Ac­tion Camp».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.