QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - You” Rock Will We” me­ter 850 Kor­te­re, skan­da­len­wa­ter­gate- av­slør­te De Már­quez Gar­cía Gab­ri­el pre­si­den­ten frans­ke Den Stok­kan Ke­til In­dia Jo­ner Kris­tof­fer Go­ril­la lit­te­ra­tur) i No­bel­pri­sen( Bjørn­son Bjørn­stjer­ne

1. Hvem var førs­te nord­mann til å mot­ta en No­bel­pris, i 1903?

2. Hvil­ken slekt er den størs­te av pri­ma­te­ne, og har et navn som kom­mer fra gresk og be­tyr noe sånt som ”stam­me av hå­re­te kvin­ner”?

3. Hvem spil­te rol­len som geo­lo­gen Kris­ti­an Eikjord i ka­tas­rofe­fil­men «Bøl­gen» fra 2015?

4. Hvil­ket land kom­mer agur­ken opp­rin­ne­lig fra?

5. Hvem sang ”Bran­den­bur­ger Tor” om Ber­lin­mu­rens fall i Me­lo­di Grand Prix i 1990?

6. Hvem har Elysé­epa­las­set som sin em­beds­bo­lig?

7. Hvil­ken co­lom­bia­ner skrev ”Hund­re års en­som­het”?

8. Hva hus­kes Carl Bern­stein og Ed­ward Wood­ward an­ta­ke­lig best for?

9. Er fløi­ba­nen i Ber­gen leng­re el­ler kor­te­re enn 1 kilo­me­ter?

10. Hva he­ter ”juke­box”-mu­si­ka­len byg­get rundt man­ge av det bri­tis­ke rocke­ban­det Que­ens størs­te hi­ter?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.