2. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Eli­sa­beth Sy­vert­sen: «På­fugl­mark» «Sa­bel­la pa­vo­ni­na, på­fugl­mark på norsk. Fan­tas­tisk fin skap­ning i ha­vet med fjær­lig­nen­de ten­tak­ler. Den le­ver fra noen få me­ters dyp og ned­over. Den­ne er fo­to­gra­fert på om lag tre me­ters dyp, og den had­de fes­tet seg i en stein­sprekk. De er vel­dig vare for be­ve­gel­se og for­styr­rel­ser i van­net.

Ca­non G12 i un­der­vanns­hus, eks­tra fo­kus­lys og blits» .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.