10 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

2. MAI 2007

●● Man­da­lit­te­ne møt­te opp i hope­tall da mil­li­ar­dæ­ren Kjell In­ge Røk­ke kom til Man­dal for å hen­te sin nye 20 mil­lio­ners reke­trå­ler «Trygg». – I mine øyne e er bå­ten helt per­fekt. Jeg vil tak­ke Skogs­s­øy Båt for en fan­tas­tisk god jobb, strål­tel­te Røk­ke, ho­ved­ei­er i Aker ASA, un­der over­leer­le­ve­rin­gen av den 49 fot sto­re fiske­bå­ten. I går for­mid­dag la reke­trå­le­ren til kai i Man­dalal sen­trum. Kjen­te og ukjen­te stim­let sam­men n rundt mil­lion­bå­ten, med be­und­ren­de blikk. Etter tter mid­dag på Mar­na Cafè tok Røk­ke seg tid till å snak­ke med noen av de frem­møt­te. – Jeg har hørt rt om Røk­ke og at han er en av Nor­ges ri­kes­te, men en ald­ri sett ham før. Jeg fikk auto­gra­fen hans og ha­nan var vel­dig hyg­ge­lig, sier Vil­de S. Han­sen (10).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.