25 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

2. MAI 1992

●● Pre­si­dent Bush send­te i går 1000 fø­de­ra­le po­liti­folk og 4000 m mi­li­tæ­re til Los An­ge­les i et for­søk på å stag­ge rase­opp­tøy­ene som hittil har krevd 35 me men­neske­liv. Uro­en har nå spredd seg ti til en rek­ke and­re ame­ri­kans­ke byer. Opp­tøy­ene i Los An­ge­les star­tet ons­dag etter at en jury uten svar­te med­lem­mer fri­kjen­te fire po­litif folk som var til­talt for po­liti­vold mot de den svar­te bi­lis­ten Rod­ney King. Vi­de­oop oopp­tak av det som for­to­ner seg som et gro grovt over­grep har vært vist en rek­ke gang gan­ger på ame­ri­kansk tv. Re­ak­sjo­ne­ne på kjenn kjen­nel­sen ute­ble ikke. 1200 men­nes­ker er ska­det i opp­tøy­ene og 3000 ar­res­tert. Mer enn 1500 bran­ner­br har rast i byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.