Look to Kristiansand.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - VEGARD DAMSGAARD

Å gå på kunst­mu­se­um står gjer­ne høyt på lis­ta når vi er på stor­by­fe­rie. MOMA i New York el­ler Gug­gen­heim-mu­se­et i Bil­bao er ek­semp­ler som kunst­ner Per Fronth trek­ker fram i sin kro­nikk i da­gens avis. Her snak­ker han varmt om Ni­co­lai Tan­gens rol­le i Kunst­si­lo­en, som «åp­ner i 2020 og pub­li­kum kan tre inn i et av Skan­di­na­vias, kan­skje Euro­pas, flot­tes­te og mest ul­tra­mo­der­ne mu­se­ums­bygg for kon­tem­po­rær kunst – på Silo­kaia i Kristiansand!» Men ikke alle de­ler Fronths be­und­ring. I kveld in­vi­te­rer Fædre­lands­ven­nen alle kunst­silo­in­ter­es­ser­te til Kick klok­ka 20. Kjør de­batt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.