Over 30 drept i Is-an­grep ved flykt­ning­leir

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Minst 32 per­soner er drept i et uven­tet Is-an­grep nord­øst i Sy­ria, opp­ly­ser ek­sil­grup­pen Sohr. De fles­te of­re­ne skal ha vært kvin­ner og barn på flukt fra IS.

An­gre­pet skjed­de tid­lig tirs­dag mor­gen etter at Is-kri­ge­re skal ha sne­ket seg inn i lands­byen Rajm Slei­bi i Ha­sa­keh-pro­vin­sen nær gren­sen til Irak.

Lands­byen hu­ser en leir for in­ternt for­drev­ne sy­re­re og ira­ke­re som har flyk­tet fra Is-kon­trol­ler­te om­rå­der.

Minst fem selv­mords­bom­be­re del­tok i an­gre­pet, og det brøt ut har­de kam­per mel­lom IS og med­lem­mer av den Usa-støt­tet, kur­disk­do­mi­nert opp­rør­s­al­li­an­sen SDF. Selv­mords­bom­ber- ne spreng­te seg selv både uten­for og in­ne i lei­ren, opp­ly­ser Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (Sohr).

En­kel­te med­lem­mer av opp­rør­s­al­li­an­sen SDF var også blant de drep­te, iføl­ge Sphr.

FOTO: AP/NTB SCAN­PIX

Si­vi­le hjelpe­mann­ska­per sø­ker gjen­nom rui­ne­ne etter den ame­ri­kans­ke bom­bin­gen som fant sted 17. mars. I tre an­grep ble 100 men­nes­ker drept.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.