FAK­TA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«Jury­en: 12 Ed­svor­ne»

● Er et tea­ter­styk­ke som had­de pre­miere i Kil­den 5. april, og spil­les til 2. mai. På fre­dag spil­les den sis­te eks­tra­fo­re­stil­lin­gen.

● Ba­se­rer seg på «Twel­ve An­gry Men» – som tid­li­ge­re er film­a­ti­sert og spilt som tea­ter­styk­ke over hele verden.

● Styk­ket om­hand­ler en sønn som er til­talt for å ha drept sin egen far. Og jury­en på de 12 ut­valg­te skal fin­ne ut om han er skyl­dig el­ler ei, noe som kan bety døds­straff.

● Re­gi: Har­ry Gutt­orm­sen

● Med­vir­ken­de: Ann Ing­rid Fug­le­s­tveit-mor­ten­sen, He­ge O. En­ger, Even Ras­mus­sen, Ul­rik Waar­li Grim­stad, Stef­fen Mul­der, Jo­han­n­es Blås­ter­nes, Nas­rin Khus­ra­wi, Ing­rid Klem, Ka­ri On­stad, Ro­ger Paul­sen, Ka­dir Tala­ba­ni og Lars Emil Ni­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.