QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Fre­de­rik kron­prins Dans­ke Ever­ton Eng­land syk­kel­ritt) størs­te Roms­dals og Mø­re er det( Syk­kel Sto­nes Rol­ling The for­dom” og Stolt­het” Par­ten­kir­chen­gar­misch- Hopp Lil­le Sin­ga­po­re Wal­lan­der Kurt

1. Hvil­ken po­liti­mann var ho­ved­per­son i man­ge av Hen­ning Man­kells kri­mi­nal­bø­ker?

2. Hvil­ken po­liti­mann var ho­ved­per­son i man­ge av Hen­ning Man­kells kri­mi­nal­bø­ker?

3. Hva he­ter den red­de, lil­le ka­ni­nen som ikke er sær­lig sterk i tegne­se­ri­en om Bam­se, ver­dens ster­kes­te bjørn?

4. Hvor ble vin­ter-ol ar­ran­gert i 1936?

5. Hva he­ter fil­men ba­sert på en bok av Ja­ne Aus­ten, hvor Kei­ra Knight­ley i 2005 spil­te ho­ved­rol­len som Eliza­beth?

6. Hvem lå 4 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”(I Can’t Get No) Sa­tis­faction” i 1965?

7. Hva slags sports­ut­styr bør du ha hvis du skal del­ta i Nib­be­rit­tet?

8. I hvil­ket land hø­rer lav­pris­fly­sel­ska­pet Ea­sy­jet hjem­me?

9. . Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”the Toffe­es”, på grunn av en lo­kal godte­bu­tikk som lå rett ved Goo­di­son Park og had­de ka­ra­mell­salg på tri­bu­nen?

10. Hvil­ken prins fikk tvil­lin­ger 11. ja­nu­ar 2011?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.