Øystein Tjoms­land med nytt stor­ta­lent

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN, for Sør­lan­dets Trav­park

Ster­ke ge­ner og en tre­ner som år etter år for­mer ung­hest­stjer­ner; tre år gam­le Sjø Gull kan være den nes­te sto­re stjer­nen til øystein Tjoms­land.

Da Sjø Gull de­bu­ter­te med sei­er på hjemme­bane lør­dag, så man kon­tu­re­ne av det som kan bli den nes­te sto­re trav­stjer­nen fra Øystein Tjoms­lands stall.

Opp­dret­ter Ha­rald Wen­nesland fra Lil­le­sand har i Sjø Gulls mor, Stjer­ne Sa­ra, ei gull­hop­pe å avle på. Stjer­ne Sa­ra vant selv hoppe­av­de­lin­gen av Bi­ri Opp­dret­nings­løp, var toer i Hoppe­kri­te­ri­et og tjen­te over tre kvart mil­lion i løps­ba­nen. I avls­bok­sen har hun al­le­re­de le­ver­te Sjø Odin (1,3 mil­lio­ner kro­ner) og kri­te­rie­toeren Sjø Kon­gen. Sjø Gulls im­po­ne­ren­de de­but­løp bæ­rer bud om at sør­lands­hop­pa har bå­ret frem en ny topp­hest.

– Noe for år­gangs­lø­pe­ne det­te! fast­slo løps­re­fe­rent Ola Slåtsve­en da Sjø Gull krys­set mål­lin­jen på im­po­ne­ren­de 1.30,4/2140 me­ter, et hav, el­ler sjø om du vil, foran kon­kur­ren­te­ne.

Jen­ny Thy­ge­sen vis­te frem en svært godt opp­lagt Voje Di­va på Jarls­berg fre­dag. Den fem år gam­le hop­pa, som ei­es av Ås­mund Deg­nes, far til Thy­ge­sens sam­bo­er John Ar­ne Deg­nes, er i ferd med å slå ut i full blomst i den dyk­ti­ge sør­lands­jen­tas hen­der. Sam­men med kusk Lars An­var Kol­le lot hun seg ikke af­fi­se­re av til­leg­get hun var be­las­tet med, og vant til slutt kontrollert på 1.30,9/2120 me­ter. Det­te var hes­tens and­re sei­er på de tre sis­te star­te­ne.

FOTO: AN­DERS KONGSRUD/WWW.HESTEGUIDEN.COM.

Øystein Tjoms­land fra Søg­ne kan har et nytt stor­ta­lent på gang i Lil­le­sand-opp­dret­te­de Sjø Gull.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.