Plut­se­lig var jeg 30.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - EVA MYKLE­BUST

Det er litt rart, for så len­ge jeg kan hus­ke, har jeg drømt om å bli eld­re. I barne­ha­gen var de fryk­te­lig sto­re de som gikk i førs­te klas­se. Og i førs­te klas­se gle­det jeg meg vel­dig til å be­gyn­ne i fjer­de klas­se. Da var man lik­som en av de størs­te på sko­len. Ung­doms­sko­len i Søg­ne var en enes­te lang drøm om vi­dere­gå­en­de i Vågs­bygd. Så var jeg plut­se­lig der, og gle­det meg til å kun­ne kal­le meg stu­dent. Og jeg nøt å være stu­dent i Ber­gen, men etter noen år drøm­te jeg om tyng­den man had­de som fast an­satt fram­for å være fri­lan­ser. Og i sis­te etap­pe, i slut­ten av 20-åre­ne, var jeg over­be­vist om at man vir­ker mer er­fa­ren i job­ben straks man er 30, og ikke 29. Akku­rat det vil vel ti­den vise.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.