FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Prostatakreft

● Den hyp­pigs­te kreft­form blant menn. I 2013 fikk 4836 menn prostatakreft i Nor­ge.

● In­ter­na­sjo­nalt lig­ger Nor­ge blant de land med høy­est fore­komst og dø­de­lig­het av kreft i pro­sta­ta.

● Det er fort­satt uklart hvor­for prostatakreft opp­står. Al­der, arv, hor­mo­ner, kost, mil­jø og livs­stil ser imid­ler­tid ut til å være av be­tyd­ning for ut­vik­ling av syk­dom­men.

Svein Mjå­land, av­de­lings­sjef ved Sen­ter for kreft­be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.