G i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

be­va­ring av po­tens. Me­to­den er ikke til­gjen­ge­lig i Nor­ge og etter øns­ke fra en hånd­full pa­si­en­ter har vi hen­vist dis­se til syke­hus i Sve­ri­ge, Tysk­land el­ler Ne­der­land», skri­ver han.

Han skri­ver også at det er nytt for dem at Helfo nå re­fun­de­rer bra­chy­te­ra­pi-be­hand­ling, slik Per Ber­ge har fått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.